Saijai

บริการโฮมแคร์เซอร์วิสด้วยมืออาชีพเพื่อทั้งครอบครัวและธุรกิจของคุณ

บริการต่างๆ

ผู้ให้บริการมืออาชีพ

ใส่ใจมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับงานบริการด้วยความยืดหยุ่น ทั้งงานบริการในระดับครอบครัวและระดับอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้ให้บริการเป็นหลัก ซึ่งสามารถเลือกจัดสรรตารางงานเองได้และได้รับการอบรมจาก ฝึกฝนทักษะจากเรา จนกลายมาเป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์
1. ค้นหาผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ
พร้อมด้วยประสบการณ์ตามแบบที่คุณต้องการ
2. ต้องการบริการแบบเร่งด่วน?
สามารถทำการจองในวินาที่สุดท้ายได้อย่างไม่มีปัญหา
3. ค้นหางานบริการได้ตามใจ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเพื่อความพึงพอใจของทุกท่าน

ครอบครัวใส่ใจ

เราได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ้างงานของตลาดแรงงานไทย โดยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนตารางการทำงานแบบยืดหยุ่น ผู้ให้บริการสามารถเลือกตารางการทำงานได้ด้วยตัวเอง เพราะการทำงานไม่จำเป็นต้องเป็นอยู่ในรูปแบบฟูลไทม์เสมอไป
เรียนรู้เพิ่มเติม
Saijai
Saijai
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ ปรับปรุงรูปแบบการศึกษาเพื่อตลาดแรงงานในประเทศไทย
Saijai
ความเท่าเทียมทางเพศ สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศโดยเพิ่มโอกาสในการทำงานให้กับเพศหญิง
Saijai
งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ เสนอโอกาสในการสร้างงานและรายได้ที่ยั่งยืนให้กับผู้ให้บริการของเรา
Saijai
2,000 ผู้ให้บริการ 2,000 ราย
Saijai
15,000 การให้บริการ 15,000 ชั่วโมง
Saijai
7,000 ผู้ใช้งาน 7,000 คน