คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ดูแลเด็ก

SAIJAI เปิดให้บริการเมื่อต้นปี 2564 มีผู้ให้บริการครอบคลุมการดูแลในหลากหลายบริการทั้ง แม่บ้าน ทำความสะอาด พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ คนขับรถ ดูแลสัตว์เลี้ยง บริการเสริมความงามและช่างซ่อมบำรุง ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูเก็ต ผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์ม SAIJAI ได้รับการตรวจสอบประวัติบุคล และผ่านการอบรมมาตรฐานการก่อนให้บริการ

เงื่อนไขบริการดูแลเด็ก หรือ พี่เลี้ยงเด็ก บนแพลตฟอร์ม SAIJAI เป็นอย่างไร

- ผู้ให้บริการดูแลเด็กบนแพลตฟอร์ม SAIJAI เป็นผู้ให้บริการอิสระ ไม่ได้เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทแต่อย่างใด
- บริการดูแลเด็กหมายถึง การดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไปของเด็กภายในบ้าน ไม่รวมการทำงานบ้านและหรือบริการอื่น ๆ
- ค่าบริการเป็นค่าดูแลเด็กระหว่างเวลา 8.00-22.00 น. ค่าบริการอาจเปลี่ยนแปลงสำหรับการให้บริการนอกเหนือเวลาดังกล่าว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ SAIJAI สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
- ค่าบริการไม่รวมการดูแลเด็กที่ปัญหาสุขภาพ ต้องการการดูแลเฉพาะทาง และหรือต้องการการดูแลทางการแพทย์

อยากสัมภาษณ์พี่เลี้ยงเด็ก ก่อนจอง ได้หรือไม่

SAIJAI จัดเก็บข้อมูลประวัติส่วนตัว เอกสารยืนยันตัวบุคคล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และรูปถ่าย ของผู้ให้บริการดูแลเด็กทุกคน อย่างไรก็ดี SAIJAI เข้าใจถึงความกังวลของคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองในการสรรหา พี่เลี้ยงมาดูแลลูกน้อยผู้เป็นที่รักของคุณ หากคุณต้องการพูดคุยกับพี่เลี้ยงก่อนตัดสินใจใช้บริการ SAIJAI สามารถนัดหมายล่วงหน้าให้ทั้งสองฝายได้เจอกัน พูดคุยและทำความรู้จักผ่านช่องทางวิดีโอคอลเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ การสัมภาษณ์จะช่วยให้คุณรู้จักพี่เลี้ยงเด็กมากขึ้นผ่านอากัปกิริยา บุคลิก น้ำเสียง และคำพูด ที่แสดงออก

คำถามที่ควรใช้ในการสัมภาษณ์พี่เลี้ยงเด็ก

SAIJAI แนะนำให้คุณสอบถามเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ในการดูแลเด็ก และเหตุผลที่ลาออกจากนายเก่า เช็คลิสท์จะช่วยให้คุณแน่ใจว่าได้ถามและคุยกับพี่เลี้ยงเด็กในสิ่งที่ต้องการรู้ อาจจำเนกคำถามตามหัวข้อต่อไปนี้ - ประสบการณ์ที่มีในด้านการดูแลเด็ก เอกสารอ้างอิง ใบรับรอง การศึกษา และงานที่เคยทำ - ไลฟ์สไตล์ เช่น ความสนใจ และงานอดิเรก จะทำให้คุณรู้จักพี่เลี้ยงมากขึ้น - ลักษณะการดูแล เช่น "การเป็นพี่เลี้ยงมีความหมายต่อคุณอย่างไร", “คุณจะช่วยสอนการบ้าน เด็กได้หรือไม่", "มีวิธีจัดการอย่างไรเมื่อเด็กต่อต้าน หรือไม่เชื่อฟัง" - คำถามด้านสุขภาพ

หากต้องการใช้บริการพี่เลี้ยงคนเดิมควรทำอยางไร

การเปลี่ยนพี่เลี้ยงเด็กบ่อย ๆ คงไม่เป็นผลดีต่อตัวเด็กอย่างแน่นอน เพราะเด็กบางคนอาจต้องใช้เวลานานในการปรับตัว หากคุณต้องการพี่เลี้ยงคนเดิม เราแนะนำให้คุณจองพี่เลี้ยงล่วงหน้าเพื่อเป็นการล็อคตารางงานไม่ให้พี่เลี้ยงรับงานซ้ำซ้อน เนื่องจากพี่เลี้ยงเด็กบนแพลตฟอร์ม SAIJAI เป็นผู้ให้บริการอิสระ นั้นหมายความว่าพี่เลี้ยงสามารถรับงานจากลูกค้าหรือให้บริการลูกค้ารายอื่น ๆ ที่ทำการจองมาก่อน (First Come First Serve)

บริการพี่เลี้ยงของใส่ใจ ครอบคลุมการให้บริการอะไรบ้าง

บริการดูแลเด็กหรือพี่เลี้ยงเด็กจากใส่ใจหมายถึงการดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็กๆ เท่านั้น ไม่รวมถึงการทำงานบ้านหรือการสอนพิเศษ โดยบริการพี่เลี้ยงเด็ก 1 คน จำกัดต่อเด็ก 1 คน และให้บริการระหว่างเวลา 7.00-22.00 น. หากคุณต้องการจองพี่เลี้ยงเด็กหลังเวลาทำการ โปรดปรึกษากับทีมลูกค้าสัมพันธ์โดยตรง บริการนี้ไม่ครอบคลุมการดูแลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษหรือต้องการบริการทางการแพทย์

พี่เลี้ยงของใส่ใจ ผ่านการตรวจสอบประวัติทุกคนหรือไม่

ผู้ให้บริการจาก Saijai ต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลพื้นหลังด้านความปลอดภัยกับหน่วยงานของภาครัฐ ได้แก่ กองทะเบียนอาชญากร สำนักงานตำรวจ หลังจากที่ได้ตรวจสอบประวัติเสร็จสิ้นแล้ว จึงจะมีสิทธิ์ในการรับงานผ่านแพลตฟอร์มของเรา

ราคาค่าบริการพี่เลี้ยงจากใส่ใจ ราคาเท่าไหร่บ้าง

ค่าบริการพี่เลี้ยงเด็กจากใส่ใจ มีรายละเอียดดังนี้ 3 ชั่วโมง 750 บาท 4 ชั่วโมง 900 บาท 5 ชั่วโมง 1000 บาท รายวัน 1300 บาท (ทำงาน 8 ชั่วโมง ไม่รวมพัก 1 ชั่วโมง) ราคาดังกล่าวเป็นราคาพี่เลี้ยง 1 คนต่อเด็ก 1 ท่าน และไม่ครอบคลุมการบริการของพี่เลี้ยงเด็กสำหรับเด็กที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษทางการแพทย์และอื่นๆ

พี่เลี้ยงของใส่ใจ สามารถช่วยสอนการบ้านหรือเป็นติวเตอร์ให้เด็กได้หรือไม่

บริการดูแลเด็กหรือพี่เลี้ยงจากใส่ใจไม่ครอบคลุมการบริการสอนการบ้าน อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการความช่วยเหลือด้านการเรียน ใส่ใจแนะนำให้จองบริการติวเตอร์กับเราโดยตรง

ขั้นตอนการจองพี่เลี้ยงจากใส่ใจ ต้องทำอย่างไร

การจองบริการของเราง่ายด้วยแค่คลิกเดียว! มีวิธีการจองบริการของเรา 3 วิธีดังนี้: โทรศัพท์ที่ 66 (76) 325 346 ผ่านเว็บไซต์ที่ www.saijai.io ผ่าน LINE ที่ @saijai_care

พี่เลี้ยงจากใส่ใจครอบคลุมพื้นที่ให้บริการจังหวัดใดบ้าง

Saijai มีบริการในจังหวัดสำคัญของประเทศไทย เช่น กรุงเทพฯ, ภูเก็ต, สมุย, พัทยา, หัวหิน และพื้นที่รอบๆ กรุงเทพฯ เช่น นนทบุรี, ปทุมธานีและสมุทรปราการ หากคุณต้องการบริการนอกพื้นที่ที่เรามีบริการ กรุณาปรึกษาทีมบริการลูกค้าของเราโดยตรง.

หากต้องการยกเลิกบริการ สามารถทำได้หรือไม่ มีนโยบายอย่างไร

ในกรณีที่คุณมีความจำเป็นต้องยกเลิกการจองที่ได้ชำระค่าบริการไว้แล้ว คุณสามารถติดต่อทีมบริการลูกค้าก่อนถึงเวลานัดหมาย อย่างน้อย 24 ชั่วโมง คุณจะได้รับเงินคืนในส่วนของค่าบริการเต็มจำนวน ภายใน 1-3 วันทำการ เราขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินเต็มจำนวนในทุกกรณีที่คุณทำการยกเลิกการจองต่ำกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลานัดหมาย

บริการพี่เลี้ยงจากใส่ใจ มีรับประกันความพึงพอใจในการให้บริการหรือไม่

เราให้ความมั่นใจว่าผู้ให้บริการของเราจะตอบสนองความพอใจของคุณ ทุกคนได้รับการฝึกอบรมอย่างดีและมีประสบการณ์ในการทำความสะอาด หลังจากที่ได้รับบริการแล้ว ทีมลูกค้าสัมพันธ์ของเราจะขอให้คุณกรอกแบบสอบถามความพอใจ ทีมงานใส่ใจน้อมรับทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมด เพื่อพัฒนาบริการของเราอย่างต่อเนื่องต่อไป