คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ดูแลเด็ก

SAIJAI เปิดให้บริการเมื่อต้นปี 2564 ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และมีโครงการขยายการบริการให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศภายในปี 2565 นี้ด้วย

เงื่อนไขบริการดูแลเด็ก หรือ พี่เลี้ยงเด็ก บนแพลตฟอร์ม SAIJAI เป็นอย่างไร

- ผู้ให้บริการดูแลเด็กบนแพลตฟอร์ม SAIJAI เป็นผู้ให้บริการอิสระ ไม่ได้เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทแต่อย่างใด - บริการดูแลเด็กหมายถึง การดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไปของเด็กภายในบ้าน ไม่รวมการทำงานบ้านและหรือบริการอื่น ๆ - ค่าบริการเป็นค่าดูแลเด็กระหว่างเวลา 8.00-22.00 น. ค่าบริการอาจเปลี่ยนแปลงสำหรับการให้บริการนอกเหนือเวลาดังกล่าว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ SAIJAI สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม - ค่าบริการไม่รวมการดูแลเด็กที่ปัญหาสุขภาพ ต้องการการดูแลเฉพาะทาง และหรือต้องการการดูแลทางการแพทย์

อยากสัมภาษณ์พี่เลี้ยงเด็ก ก่อนจอง ได้หรือไม่

SAIJAI จัดเก็บข้อมูลประวัติส่วนตัว เอกสารยืนยันตัวบุคคล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และรูปถ่าย ของผู้ให้บริการดูแลเด็กทุกคน อย่างไรก็ดี SAIJAI เข้าใจถึงความกังวลของคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองในการสรรหา พี่เลี้ยงมาดูแลลูกน้อยผู้เป็นที่รักของคุณ หากคุณต้องการพูดคุยกับพี่เลี้ยงก่อนตัดสินใจใช้บริการ SAIJAI สามารถนัดหมายล่วงหน้าให้ทั้งสองฝายได้เจอกัน พูดคุยและทำความรู้จักผ่านช่องทางวิดีโอคอลเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ การสัมภาษณ์จะช่วยให้คุณรู้จักพี่เลี้ยงเด็กมากขึ้นผ่านอากัปกิริยา บุคลิก น้ำเสียง และคำพูด ที่แสดงออก

คำถามที่ควรใช้ในการสัมภาษณ์พี่เลี้ยงเด็ก

SAIJAI แนะนำให้คุณสอบถามเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ในการดูแลเด็ก และเหตุผลที่ลาออกจากนายเก่า เช็คลิสท์จะช่วยให้คุณแน่ใจว่าได้ถามและคุยกับพี่เลี้ยงเด็กในสิ่งที่ต้องการรู้ อาจจำเนกคำถามตามหัวข้อต่อไปนี้ - ประสบการณ์ที่มีในด้านการดูแลเด็ก เอกสารอ้างอิง ใบรับรอง การศึกษา และงานที่เคยทำ - ไลฟ์สไตล์ เช่น ความสนใจ และงานอดิเรก จะทำให้คุณรู้จักพี่เลี้ยงมากขึ้น - ลักษณะการดูแล เช่น "การเป็นพี่เลี้ยงมีความหมายต่อคุณอย่างไร", “คุณจะช่วยสอนการบ้าน เด็กได้หรือไม่", "มีวิธีจัดการอย่างไรเมื่อเด็กต่อต้าน หรือไม่เชื่อฟัง" - คำถามด้านสุขภาพ

หากต้องการใช้บริการพี่เลี้ยงคนเดิมควรทำอยางไร

การเปลี่ยนพี่เลี้ยงเด็กบ่อย ๆ คงไม่เป็นผลดีต่อตัวเด็กอย่างแน่นอน เพราะเด็กบางคนอาจต้องใช้เวลานานในการปรับตัว หากคุณต้องการพี่เลี้ยงคนเดิม เราแนะนำให้คุณจองพี่เลี้ยงล่วงหน้าเพื่อเป็นการล็อคตารางงานไม่ให้พี่เลี้ยงรับงานซ้ำซ้อน เนื่องจากพี่เลี้ยงเด็กบนแพลตฟอร์ม SAIJAI เป็นผู้ให้บริการอิสระ นั้นหมายความว่าพี่เลี้ยงสามารถรับงานจากลูกค้าหรือให้บริการลูกค้ารายอื่น ๆ ที่ทำการจองมาก่อน (First Come First Serve)

SaiJai - Frequently asked questions