คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ติวเตอร์

SAIJAI เปิดให้บริการเมื่อต้นปี 2564 ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และมีโครงการขยายการบริการให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศภายในปี 2565 นี้ด้วย

SAIJAI มีบริการติวเตอร์ในระดับชั้นใดบ้าง (อนุบาล-มหาวิทยาลัย)

SAIJAI มีติวเตอร์ทุกระดับชั้นการเรียน เริ่มตั้งแต่ ระดับอนุบาล ประถมต้น ประถมปลาย มัธยมต้น มัธยมปลาย จนถึง ระดับมหาวิทยาลัย

เรียนเสริม เรียนพิเศษ แบบออนไลน์มีข้อดีอย่างไร

การเรียนออนไลน์เป็นทางเลือกที่เรียกได้ว่าเหมาะกับสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน นอกจากช่วยป้องกันแพร่เชื้อจากการสัมผัสแล้ว การเรียนออนไลน์ยังช่วยประหยัดค่าเดินทาง ประหยัดเวลา ลดปัญหารถติด ผู้เรียนสามารถบริหารเวลาในการเรียนได้ด้วยตัวเอง และย้อนกลับไปทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลาที่ต้องการ

วิธีการช่วยให้นักเรียนมีสมาธิเมื่อต้องเรียนพิเศษออนไลน์

เริ่มจากการเตรียมสถานที่ จัดหามุมสงบมุม มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีเสียงรบกวน เตรียมเนื้อหาก่อนการเรียนเพราะการเรียนพิเศษคือการเรียนเสริมหรือเรียนทบทวนสิ่งที่เรียนจากห้องเรียน ตั้งคำถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจและสอบถามหาความกระจ่างระหว่างเรียนออนไลน์ และไม่ทำกิจกรรมอื่นในขณะเรียน หมั่นทบทวนบทเรียนบ่อย ๆ เทคนิคทั้งหมดนี้น้องๆ นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนพิเศษออนไลน์ได้ และที่สำคัญน้อง ๆ นักเรียนต้องมีความมั่นใจและตั้งใจในการเรียน

หากติวเตอร์ไม่มาตามที่จองไว้ คุณควรทำอย่างไร

สำหรับการจองที่คุณได้ชำระค่าบริการไว้แล้ว แต่ติวเตอร์ไม่ได้ให้บริการตามนัดหมาย กรุณาแจ้งให้ Saijai ทราบก่อนหมดเวลานัดที่คุณจองไว้ เพื่อที่เราได้ช่วยคุณติดตามติวเตอร์รายนั้น หรือหาติวเตอร์รายอื่นเพื่อทำนัดหมายใหม่ตามวันและเวลาที่คุณสะดวก ในกรณีที่คุณไม่สะดวกทำนัดใหม่ Saijai ยินดีคืนเงินค่าบริการทั้งหมดที่คุณได้ชำระผ่านระบบของ SAIJAI

หลังจากใช้บริการ ผู้เรียนสามารถรีวิวการสอนของติวเตอร์ได้หรือไม่

แน่นอน SAIJAI อยากได้ยินจากคุณว่าการสอนของติวเตอร์รายนั้น ๆ เป็นอย่างไรบ้าง ตรงตามที่คุณต้องการหรือไม่ คุณจะได้รับแบบประเมินความพึงพอใจหลังการใช้บริการ คุณสามารถให้คะแนนติวเตอร์ของคุณ และแบ่งปันประสบการณ์เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการรายต่อ ๆ ไป

SaiJai - Frequently asked questions