Saijai

สร้าง Impact ที่ดีทั้งจากภายในและภายนอก

Saijai

Impact Builders คืออะไร?

Impact Builders คือกลุ่มอาสาสมัครในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืนให้แก่ชุมชนด้อยโอกาสในประเทศไทย
เราอยากเห็นโลกที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความเท่าเทียมทางเพศ ทำงานที่เหมาะสม มีความเติบโตทางเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
ร่วมเดินทางไปกับใส่ใจและสร้างเรื่องราวดีๆ ให้กับสังคม

สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ใส่ใจ

Saijai
3,000+
SAIJAI Givers
Saijai
5,000+
สร้างงาน
Saijai
5,000,000+
มีรายได้กระจาย (บาท)
Saijai
แหล่งรายได้หลัก
นวย - แม่บ้าน
“พี่เลือกทำงานเป็นแม่บ้านอิสระ ซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของพี่เลย เพราะมีรายได้มากกว่างานประจำที่เคยทำมา พี่มีรายได้จากการทำงานแม่บ้านพอที่จะส่งลูกเรียนจนจบ"
Saijai
อายุไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
มีน - พี่เลี้ยงเด็ก/คนดูแลผู้สูงอายุ
“ถึงเราจะอายุมากแล้ว แต่เรายังมีความสามารถอยู่ ยังทำงานที่ตัวเองรักและถนัดได้ ทำแล้วมีความสุข แล้วก็ไม่ต้องทนเหงาอยู่แต่ที่บ้าน"
Saijai
ความยืดหยุ่นของเวลางานทำให้ฉันมีความสุขมากขึ้น
เหมียว - พี่เลี้ยงเด็ก
“การทำงานกับใส่ใจเป็นอะไรที่ลงตัวมากค่ะ เพราะเหมียวสามารถเลือกและจัดเวลาการทำงานได้เองตามความสะดวกของเรา ทำให้เหมียวมีความสุขกับการทำงานมาก ๆ ค่ะ"

กิจกรรมที่ทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก

นอกเหนือจากการสร้างงานและรายได้แล้ว ใส่ใจยังเข้าถึงชุมชนท้องถิ่นผ่านโครงการ 'Bangkok Community Help' ด้วยการจัดคลาสสอนภาษาอังกฤษ คลาสบริหารการเงิน การตรวจคัดกรองสุขภาพและทุนการศึกษาสำหรับเด็ก

Saijai
คลาสภาษาอังกฤษ
Saijai
คลาสบริหารการเงิน
Saijai
การตรวจคัดกรองสุขภาพ
Saijai
ทุนการศึกษาสำหรับเด็ก
ทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้?
“การศึกษาเปลี่ยนแปลงสังคม” การสอนภาษาอังกฤษแก่ชุมชนด้อยโอกาสจะเป็นการเปิดประตูสู่การศึกษาที่ดีขึ้น ทำให้พวกเขาได้รับโอกาสได้ในการเรียนและการทำงานมากขึ้น เราหวังว่าการพัฒนาการศึกษาจะทำให้พวกเขาสามารถพัฒนาตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เราดำเนินการอย่างไร?
เราร่วมมือกับอาสาสมัครในการเข้าเยี่ยมชุมชนคลองเตยทุกวันเสาร์ตอนเช้า เพื่อจัดคลาสสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ๆ
คุณจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร?
ร่วมเป็นอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษกับใส่ใจ
ทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้?
ผู้ใหญ่จากชุมชนด้อยโอกาสในประเทศไทยส่วนมากยังขาดความรู้ทางการเงินและเข้าไม่ถึงการศึกษาทางการเงินหรือทรัพยากรที่เหมาะสม เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มความรู้ให้แก่คนกลุ่มนี้ เพื่อให้พวกเขาเข้าถึงเครื่องมือ แหล่งข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาตัดสินใจทางการเงินได้อย่างมีสติ ส่งเสริมให้มีการวางแผนการออมเงินสำหรับการเกษียณอายุ เพื่อความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพในอนาคต
เราดำเนินการอย่างไร?
ใส่ใจกำลังพัฒนาหลักสูตรการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่คนในชุมชนเกี่ยวกับการทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย การจัดการหนี้สิน และการออมเงิน เก็บเงิน
คุณจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร?
เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปใช้เพื่อการดำเนินการอบรมให้ความรู้
ทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้?
สถานพยาบาลมีไม่เพียงพอกับความต้องการของคนในชุมชน ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ด้อยโอกาสยังไม่มีศักยภาพด้านการเงินที่เพียงพอที่จะเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เราต้องการจะนำเสนอการตรวจคัดกรองที่สามารถเข้าถึงได้และราคาไม่แพง ให้สามารถตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้น เพื่อสามารถป้องกันและจัดการโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เราดำเนินการอย่างไร?
ร่วมมือกับบุคลากรทางการแพทย์และองค์กรอื่น ๆ เพื่อให้บริการคลินิกสุขภาพและการตรวจคัดกรองฟรีในพื้นที่ที่ไม่ได้รับบริการอย่างเพียงพอ
คุณจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร?
เรากำลังมองหาแพทย์และ/หรือพยาบาลที่มีจิตอาสาในการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น
ทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้?
ใส่ใจร่วมมือกับ Bangkok Community Help ในการจัดหาทุนการศึกษาให้เด็ก ๆ ในชุมชนด้อยโอกาส เพื่อให้เด็ก ๆ เหล่านี้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่จำเป็น
เราดำเนินการอย่างไร?
เรามอบทุนการศึกษา 4,850 บาทต่อปีต่อเด็กหนึ่งคน
  • ค่าเล่าเรียน:️ ️2,200.--
  • หนังสือเรียน หนังสือเสริม แบบฝึกหัด : 1,750.--
  • ทัศนศึกษา : 300.--
  • ประกันอุบัติเหตุ : 150.--
  • ชุดยูนิฟอร์มและชุดพละ : 450.--
  • ค่าใช้จ่ายในการอุปการะนักเรียนหนึ่งคนคือ 4,850 บาทต่อปีการศึกษา
คุณจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร?
ยังมีน้อง ๆ รอการช่วยเหลือจากคุณอยู่ ร่วมบริจาค 4,850 บาท เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กเหล่านั้น โปรดระบุ "ทุนการศึกษาสำหรับเด็ก" เป็นบันทึกการโอน

การดำเนินการของใส่ใจเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

Saijai
Saijai
Saijai
Saijai
ใส่ใจ สนับสนุนคุณภาพการศึกษา
เราพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้กับผู้ให้บริการใส่ใจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ และสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต
ใส่ใจ สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ
มอบโอกาสในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้หญิง ตลอดจนการเสริมพลังให้กับผู้หญิงผ่านเครือข่ายการสนับสนุนของเรา ใส่ใจมีผู้ให้บริการหญิงมากกว่า 50% ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันได้ถึงความทุ่มเทของเราที่จะให้ผู้หญิงมีโอกาสเท่าเทียมในการทำงาน.
ใส่ใจ สนับสนุนงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เราเสนอโอกาสในการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่ผู้ให้บริการทั้งหมดบนแพลตฟอร์มของเรา ให้ความรู้แก่ผู้ให้บริการที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือขาดทักษะที่จำเป็นเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ ทีมงานใส่ใจนัดพบปะพูดคุยกับผู้ให้บริการอยู่เสมอ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการทำงาน ทำให้พวกเขารู้สึกมั่นใจว่าได้รับการสนับสนุนจากใส่ใจในการพัฒนาอาชีพ
ใส่ใจ ส่งเสริมความเท่าเทียม
ที่ใส่ใจ เรายินดีต้อนรับทุกคนที่ต้องการเป็นผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์มของเรา โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา การอบรมของเรายังให้โอกาสแก่ผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์น้อยในการเพิ่มพูนทักษะของพวกเขาก่อนเริ่มงาน ดังนั้นผู้ให้บริการทุกคนจึงมีโอกาสในเข้าถึงการทำงานอย่างเท่าเทียมกัน