Saijai

เพิ่มโอกาสในการทำงานแบบยืดหยุ่นให้กับผู้ให้บริการ

" ใส่ใจ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มโอกาสในการทำงานให้กับระดับแรงงานและบุคลากรที่ต้องการมองหาโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้ทั้งกับตนเองและครัวเรือน ไม่เพียงแต่เราเสนอการว่าจ้างพร้อมตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นและรายได้ตอบแทนที่มั่นคงแล้วนั้น ใส่ใจยังช่วยเพิ่มทักษะ ตลอดจนฝึกฝนให้ผู้ให้บริการมีความเชี่ยวชาญและพร้อมไปด้วยประสบการณ์จนสามารถปฎิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ ความสำเร็จของเราคือการได้ช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้กับกลุ่มบุคลากรเหล่านี้ จะเห็นได้ว่าครอบครัวใส่ใจมีอัตราการเติบโตด้วยจำนวนผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง และเรามุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมแบบนี้ต่อไป "
วิโอน่า จาง Saijai
BaanSaijai
BaanSaijai
ผู้ให้บริการ:
2,000+ ราย
BaanSaijai
จำนวนจ้างงาน:
2,247 ครั้ง
BaanSaijai
รายรับ:
2.3 ล้านบาท

เราจะผ่านวิกฤตการณ์โควิด-19 ไปด้วยกัน

"เราอยู่เคียงข้างผู้ให้บริการของเราเสมอในช่วงวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ผู้ให้บริการส่วนใหญ่ของเรานั้นครั้งหนึ่งเคยเป็นพนักงานประจำ ก่อนจะสูญเสียทั้งงานและรายได้เมื่อเกิดการระบาดของโควิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการโรงแรมและโฮมแคร์เซอร์วิส แต่ด้วยแพล็ตฟอร์มของเรา ทำให้ผู้บริการเหล่านั้นได้รับโอกาสให้ถูกว่าจ้างอีกครั้ง และยังเป็นการทำงานแบบยืดหยุ่น สามารถเลือกจัดสรรตารางงานได้เอง โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกเลิกจ้างอีกต่อไป"

Saijai
พัฒนารูปแบบการศึกษาสำหรับระดับแรงงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ ราคาไม่แพง และสามารถใช้ได้จริง
Saijai
เพิ่มโอกาสการว่าจ้างงานให้กับผู้ให้บริการเพศหญิง ซึ่งเราสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ผู้ให้บริการของเราเกินกว่า 50% นั้นเป็นเพศหญิง
Saijai
เสนอโอกาสในการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและมั่งคงให้กับผู้บริการของเรา เพื่อให้พวกเขารู้สึกมั่นใจและได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาในสายอาชีพ
"เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักขององค์การสหประชาชาติ โดยการส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้ให้บริการและเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน"
Saijai
เป็นส่วนหนึ่งของเรา สมัครเป็นผู้ให้บริการ