กรรมการบริษัท

Saijai Saijai
บิล บาร์เน็ต
Saijai Saijai
วิโอน่า จาง
Saijai Saijai
ไมเคิล เคนเนอร์

ทีมงานของเรา

Saijai
วิโอน่า จาง
กรรมการและผู้รวมก่อตั้ง
Saijai
เล็ก ศิริลักษณ์
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
Saijai
จา รักขมน
ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
Saijai
แป้ง ภัทราพร
SAIJAI แคร์
Saijai
นุ๊ก ณัฐฐินันท์
SAIJAI แคร์
Saijai
ปอ พรหมธิดา
เจ้าหน้าที่การตลาด