กรรมการบริษัท

Saijai Saijai
บิล บาร์เน็ต
Saijai Saijai
วิโอน่า จาง
Saijai Saijai
ไมเคิล เคนเนอร์

ทีมงานของเรา

Saijai Saijai
วิโอน่า จาง
Co-Founder and Managing Director
Saijai Saijai
เล็ก ศิริลักษณ์
Co-Founder and Chief People Officer
Saijai Saijai
จา รักขมน
Finance
Saijai Saijai
พีม ดวงกมล
Business Development
Saijai Saijai
แป้ง ภัทราพร
SAIJAI Care
Saijai Saijai
นาง รุจิกานต์
Recruitment
Saijai Saijai
บิล บาร์เน็ตต์
Investor
Saijai Saijai
ไมค์ เคนเนอร์
Investor