คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ดูแลผู้สูงอายุ

SAIJAI เปิดให้บริการเมื่อต้นปี 2564 ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และมีโครงการขยายการบริการให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศภายในปี 2565 นี้ด้วย

ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีหน้าที่อะไรบ้าง

1. ผู้ดูแลผู้สูงอายุทำหน้าที่เหมือนเป็นเพื่อนของผู้สูงอายุ ช่วยให้ผู้สูงอายุมีกำลังใจที่จะสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง ทำกิจวัตรต่างๆ ด้วยตนเองให้มากที่สุด 2. ดูแลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของผู้สูงอายุ เพราะทั้งหมดเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีผลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก 3. ดูแลเรื่องการรับประทานอาหารและโภชนาการ จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ มีทักษะและสามารถจัดกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมการชะลอความเสื่อมของร่างกาย และวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะกับผู้สูงอายุ 4. ปฐมพยาบาลในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ เช่น แผลฟกช้ำ แผลถลอก แผลไฟไหม้ มีดบาด เป็นต้น 5. สังเกตอาการของโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและมีทักษะการดูแลและช่วยชีวิตเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 6. ดูแลเกี่ยวกับการทำธุระส่วนตัว เช่น แปรงฟัน อาบน้ำ ตัดเล็บมือ เล็บเท้า และแต่งตัว

หากต้องการผู้ดูแลผู้สูงอายุที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ SAIJAI มีข้อมูลของผู้ให้บริการดังกล่าวหรือไม่

สำหรับท่านที่กำลังมองหาผู้ดูแลผู้สูงอายุที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ สามารถค้นหาผู้ดูแลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวโดยระบุในตัวเลือก "เงื่อนไขเพิ่มเติม" เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลของผู้ให้บริการที่ตรงตามความต้องการของคุณ และสามารถเลือกดูประวัติของผู้ให้บริการที่คุณสนใจ รวมถึงอัตราค่าบริการและรีวิวจากผู้ที่เคยใช้บริการ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเลือกผู้ดูแลผู้สูงอายุ

SAIJAI รับดูแลผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อหรือไม่

ในกรณีที่ผู้ป่วยมีโรคที่อาจเป็นอันตรายและอาจทำให้ผู้ดูแลเสี่ยงอันตราย ซึ่งหมายถึงผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อหรือได้รับการรักษาที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ดูแลได้ ผู้ดูแลต้องปฏิบัติตามการแนะนำของแพทย์จึงไม่สามารถให้บริการเฝ้าไข้ ผู้ป่วยที่มีโรคต่าง ๆ ดังนี้วัณโรคที่ตรวจเสมหะพบเชื้อ ไข้หวัดใหญ่ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ ผู้ป่วยที่กำลังรักษาการรักษาโรคด้วยเรเดียมและสารกัมมันตรังสีระยะอันตราย ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ดูแลผู้ป่วยด้วยโรคข้างต้น รวมไปถึงโรคติดต่ออันตราย ทั้ง 12 โรคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 คือ กาฬโรค ไข้ทรพิษ ไข้เลือดออกไครเมียนคองโก ไข้เวสต์ไนล์ ไข้เหลือง ไข้ลาสซา โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (ซาร์ส) โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (เมอร์ส) อีกด้วย

จองและจ่ายไว้แล้วแต่ผู้ดูแลผู้สูงอายุไม่มาตามนัด คุณควรทำอย่างไร

ในกรณีที่ผู้ให้บริการผิดนัดและไม่ได้ให้บริการตามที่คุณได้จองไว้ กรุณาแจ้ง SAIJAI ทันที เราจะพยายามตามตัวผู้ให้บริการ หรือหาผู้ให้บริการรายอื่นที่สามารถรับงานได้ เลื่อนนัดหมายใหม่ที่คุณสะดวก หากไม่มีผู้ให้บริการรายอื่นหรือคุณไม่สะดวกเลื่อนนัด ทางเราจะคืนเงินค่าบริการทั้งหมดที่คุณได้ชำระผ่านระบบของ SAIJAI

คุณจะประเมินความพึงพอใจต่อบริการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างไร

หลังจากได้รับบริการ คุณจะได้รับแบบประเมินความพึงพอใจ กรุณาแบ่งปันประสบการณ์ หรือข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการรายต่อ ๆ ไป

SaiJai - Frequently asked questions