Physics

Physics

When do you want to use this service?
Now
Specify Date
อรรคพล เสวันนา
อรรคพล เสวันนา
Saijai Service Fee ฿300 - 500/Hour
Saijai Age 33 Years

สอนเข้าใจง่าย ชัด ตรงประเด็น มีเทคนิคการตัด choice แงะการนำความรู้ไปใช้ในงานวิศวกรรม

Show more
กฤตภาส นาคผจญ
กฤตภาส นาคผจญ
Saijai Service Fee ฿250 - 300/Hour
Saijai Experience 5 Years
Saijai Age 26 Years
Jarinpon Wongviriyasakoon
Jarinpon Wongviriyasakoon
Saijai Service Fee ฿300/Hour
Saijai Experience 0-1 Years
Saijai Age 24 Years
ธีรภัทร แสงโสดา
ธีรภัทร แสงโสดา
Saijai Service Fee ฿300/Hour
Saijai Experience 3-4 Years
Saijai Age 25 Years

1.สอบติดโควต้าพื้นที่จังหวัดนนทบุรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2.ได้รับใบ Certificate ภาษาอังกฤษ จาก A.U.A Language Center

3. ติวน้องโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สอบติด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT)

4. นักเรียน 2 ใน 3 คน จากโรงเรียนบูรณะวิทย์ สอบติดมัธยมปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนโยธินบูรณะ

5. ติวน้องโรงเรียนทวีธาภิเศก สอบติด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (น้องเพิร์ท )

6. ติวน้องโรงเรียนทวีธาภิเศก สอบติด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (น้องมอส)

7. สอนวิชาฟิสิกส์นักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า (น้องเจแปน) (EP)

8. สอนฟิสิกส์ student grade 9-11 Satit Kaset IP (สาธิตเกษตรฯ ภาคอินเตอร์)

9. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

9.1) เตรียมสอบโรงเรียนมหิดลราชานุสรณ์

9.2) สอนพื้นฐานฟิสิกส์สำหรับชั้นมัธยมปลาย

10. นักเรียน ปวช. ปี 1 โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

10.1) Physics I และ Physics II

10.2) Circuit I และ Circuit II

งานสอนปัจจุบัน

1. สอนฟิสิกส์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 โรงเรียนโยธินบูรณะ (EP)

2. สอนฟิสิกส์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

3.1) วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3

3.2) เตรียมสอบเข้าโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

Show more
สกาวรัตน์ แดงเปี่ยม
สกาวรัตน์ แดงเปี่ยม
Saijai Service Fee ฿200 - 250/Hour
Saijai Experience 5 Years
Saijai Age 27 Years

ชอบการสอน การถ่ายทอดให้น้องๆเข้าใจในสิ่งที่เรารัก

ชอบคุย มีจิตเมตตาเด็ก รักเด็ก

ประสบการณ์สอน 5 ปี

-ติวการบ้านทุกวิชาอสช. บางรัก (EP) อนุบาล1จนถึงประถมศึกษาปีที่2

-ติวม.3 คณิต วิทยาศาสตร์ แกรมม่า(ภาษาอังกฤษ)

ติวสอบเข้าเตรียมอุดม สามเสน ศึกษานารี และสตรีวิทยาค่ะ

-ติวเพิ่ม ม.ปลาย ฟิสิกส์ เคมี โรงเรียนสามเสน บางปะกอก สารสาสน์ประชาอุทิศ และสารสาสน์วิเทศศึกษา ติดมหาลัยชั้นนำ (วิศวะ ลาดกระบัง จุฬา )

Show more
ปริชาติ หิรัญธารา
ปริชาติ หิรัญธารา
Saijai Service Fee ฿250/Hour
Saijai Experience 1-2 Years
Saijai Age 26 Years

ประวัติการศึกษา :

ระดับ : ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1

คณะ : วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

สาขา : วิศวกรรมระบบการผลิต

มหาวิทยาลัย : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

GPA : 3.62

ปัจจุบัน : วิศวกรซอฟแวร์ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

ประสบการณ์สอน :

1. ป.3 รร. อัสสัมชันสมุทรปราการ

2. คณิตศาสตร์ ป.3 รร. บุรารักษ์

3. ภาษาอังกฤษ ป.4 รร. บุรารักษ์

4. ภาษาอังกฤษ ป.4 รร. พิษณุโลก

5. ภาษาอังกฤษ ป.4 ติวเนื้อหาไปสอบแข่งขันเรื่อง tense 12 tense รร.มารีย์

6. คณิตศาสตร์ ป.2 รร.อัสสัมชันลพบุรี

7. คณิตศาสตร์ ป.3 รร.จิตรดา

8. คณิตศาสตร์ ป.5 รร.จิตรดา

9. ภาษาไทย ป.3 รร. ขอนแก่น

10. ภาษาอังกฤษ ป.2 น้อง รร. ดาราสมุทร

11. คณิตศาสตร์ ป.3 น้อง รร. สงขลา

12. คณิตศาสตร์ ม.3 น้อง รร. วัฒนาฯ

13. วิทยาศาสตร์ ม.3 น้อง รร. วัฒนา

14. คณิตศาสตร์ ม.3 น้อง รร. สาธิตรามฯ

15. คณิตศาสตร์เตรียมสอบเข้า ม.1 น้อง รร. สารสาสน์ฯ

16. คณิตศาสตร์ปูพื้นฐานใหม่เตรียมสอบเข้า ม.1

17. วิทยาศาสตร์ ม.2 น้อง รร. มัธยมสุวิทย์

18. ฟิสิกส์ ม.4 รร.เขมาฯ

Show more
จุฑาลักษณ์ เสรีวัฒนกุล
จุฑาลักษณ์ เสรีวัฒนกุล
Saijai Service Fee ฿250/Hour
Saijai Experience 1-2 Years
Saijai Age 24 Years
ชนัฐกานต์ ฟักเฟื่องผล
ชนัฐกานต์ ฟักเฟื่องผล
Saijai Service Fee ฿200/Hour
Saijai Experience 1-2 Years
Saijai Age 21 Years

พี่อยู่ มศว ปี2 เอกการสอนฟิสิกส์โดยตรง ฟิสิกส์ 1-2 A เกรดจบม.ปลาย 3.96 มีประสบการณ์สอน 2 ปีเต็ม มีทั้งสอนแบบติว สอนเนื้อหาในห้องเรียน สอนมามากมาย ทั้งสาธิตมก สาธิตมศว(น้องม.5คนนี้ได้เกรด4ฟิสิกส์) เตรียมวิศวะมจพ และอีกมากมายค่า

Show more
นายพันธ์วริศ ฤกษ์วัฒนอำไพ
นายพันธ์วริศ ฤกษ์วัฒนอำไพ
Saijai Service Fee ฿150 - 200/Hour
Saijai Experience 1-2 Years
Saijai Age 20 Years

เป็นนักเรียนโครงการวมว. จบจาก ศูนย์มหาวิทยาลัยพะเยา

มีประสบการณ์การศึกษาดูงานที่เซิร์น ในฟิล์ดของ Quantum Physics, Modern Physics

ประกวดโครงงานฟิสิกส์ระดับชาติ

ปัจจุบันเรียนครู ฟิสิกส์ มช. เกรดเฉลี่ยเทอม1 4.00

มีประสบการณ์ทางด้านการสอนทั้งวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ม.ต้น) ฟิสิกส์ ความถนัดทั่วไป และความถนัดวิชาชีพครู (pat5)

Show more
ปัณณวัฒน์ ธนูสูตร
ปัณณวัฒน์ ธนูสูตร
Saijai Service Fee ฿300/Hour
Saijai Experience 0-1 Years
Saijai Age 26 Years

พี่จบจากคณะวิศวะไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พี่ชอบฟิสิกส์และคณิตศาสตร์มาก เเละอยากให้น้องๆที่ชอบหรือไม่ชอบฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ลองเปิดใจดู พี่มองว่ามันเหมือนเราเล่นเกมส์เลย เเค่เราเข้าใจกติกาว่ามันมีหลักเเบบนี้นะ หลังจากนั้นก็ทำแบบฝึกหัดไปเรื่อยๆเหมือนการผ่านด่านยังไงยังงั้นเลย ง่ายมาก หรือถ้าน้องคนไหนไม่เข้าใจตรงไหน พี่จะอธิบายจนเราเข้าใจเองไม่ต้องห่วง เพราะถ้าพื้นฐานเราไม่เเน่นอะ มันก็จะลำบากนี้เนอะ เหมือนเราจะสร้างพีระมิดอะ ถ้าฐานไม่เเน่นจะล้มเอาได้นะ ดังนั้นไม่เข้าใจตรงไหนถามได้เลย อยากตอบบบบ😂 สุดท้ายมาทำให้วิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์เหมือนการเล่นเกมส์กันเถอะน้อง😁

Show more

Latest Reviews

Saijai
There is no review yet.