GAT Thai

GAT Thai

When do you want to use this service?
Now
Book for later
เมทินี อบภิรมย์ภู่
เมทินี อบภิรมย์ภู่
Saijai Experience 3-4 Years
Saijai Age 28 Years

ตรงเวลา

Show more
เนติธร โล้วโสภณกุล
เนติธร โล้วโสภณกุล
Saijai Experience 3-4 Years
Saijai Age 23 Years

เป็นติวเตอร์สอนตั้งแต่ระดับ ป.1-ม.6 มาตั้งแต่เรียนปี 1 ประจำอยู่ที่สถาบันกวดวิชาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในหาดใหญ่ เคยไปเป็นครูพิเศษสอนที่โรงเรียนศาสนาอิสลาม เกาะหมี เคยสอนทั้งตัวต่อตัว เป็นกลุ่ม นักเรียนเยอะสุดในคลาส 40 คน สามารถคุมเด็กได้ มีรูปแบบการสอนที่สนุก ถามตอบแลกเปลี่ยนความรู้ตลอดเวลา เคยสอนทั้งรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ รับรองคุณภาพเด็กสอบติดม.1 และม.4โรงเรียนชั้นนำของจังหวัดพัทลุงและสงขลา ร้อยละ 90% อีก 10% เลือกจะเรียนต่อที่เดิมโดยไม่ต้องสอบเข้า

Show more
ปราณปริยา ต้นโพธิ์
ปราณปริยา ต้นโพธิ์
Saijai Experience 1-2 Years
Saijai Age 25 Years

สวัสดีค่ะ ชื่อ นส. ปราณปริยา ต้นโพธิ์ ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ วิทยาลัยนาโน สาขา วิศวกรรมวัสดุนาโน ชั้นปีที่ 2

Show more
จุฑามาศ ลีลาวัฒนพาณิชย์
จุฑามาศ ลีลาวัฒนพาณิชย์
Saijai Experience 3-4 Years
Saijai Age 31 Years

ใจเย็น สามารถสอนเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องง่าย สามารถสอนเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่าน เขียนให้อ่านออกเขียนได้

Show more
จิราภรณ์ มาศพันธ์
จิราภรณ์ มาศพันธ์
Saijai Experience 1-2 Years

-นักเรียนทุนเรียนดี

-GAT Thai เต็ม 150

-ปูพื้นฐาน สอนการบ้าน เพิ่มความเข้าใจในบทเรียน เพิ่มเกรด เน้นจุดที่ไม่เข้าใจ

-อนุบาล ประถมศึกษา

-มัธยมตอนปลาย (GAT Thai)

-วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ วิทยาศาสตร์

Show more
ธีรกานต์ อาจสอน
ธีรกานต์ อาจสอน
Saijai Experience 5 Years

เป็นติวเตอร์ที่รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา สอนสนุกค่ะ

Show more
Jetsada  Tapunya
Jetsada Tapunya

เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกียตินิยม เข้ากับคนอื่นได้ง่าย

Show more
พรชนิตว์ ปุญจุบัน
พรชนิตว์ ปุญจุบัน
Saijai Experience 5 Years
Saijai Age 28 Years

ประสบการณ์การสอน:

1. ติวสอบเข้าร.รเซนคาเบรียล นักเรียนชั้นม.1

2. ดูแลการบ้านนักเรียนชั้น ป.6 ร.ร.นานาชาติ

3. สอนเพิ่มเกรด ดูแลงานและการบ้านรายวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นม.2 ร.ร.เขมาภิรตาราม

4. ฝึกสอนระดับชั้นม.5 เป็นเวลา 1 ปี ร.ร.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี

ปัจจุบัน เป็นครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

5. สอนเสริม ดูแลการบ้าน นร.ระดับชั้น ม.2 ร.รสอาดเผดิมวิทยา

5. สอนเสริม ดูแลการบ้าน นร.ระดับชั้นม.1 ร.ร อนุบาลชุมพร (วัดสุบรรณนิมิต)

6. ติว gat ไทย/ ติวสอบก.พ (วิชาภาษาอังกฤษ)

Show more
ณัฐนรี เขจรเนตร
ณัฐนรี เขจรเนตร
Saijai Experience 0-1 Years
Saijai Age 20 Years

มีทักษะการสอนที่ดี มีประสบการณ์ด้านการสอนมาเกือบ1ปี เป็นคนร่าเริง เข้าถึงง่าย สอนสนุก ไม่เครียด ความรู้แน่น เรียนไม่เข้าใจสามารถสอบถามได้ตลอด

Show more
ณัฐนรี ภัทรมั่นคงสกุล
ณัฐนรี ภัทรมั่นคงสกุล
Saijai Experience 0-1 Years
Saijai Age 21 Years

เรียนครูสังคม มศวค่ะ

สอนได้ตามแนวMRT , BTS หรือสอนออนไลน์

วิชาที่สอน : วิชาสังคม ประถม-มัธยมปลาย , สอบ9วิชาฯ o-net

ราคา 250บาท/ชม.

Show more

Latest Reviews

Saijai
There is no review yet.