ติววิชาชีวะ

ติววิชาชีวะ

คุณต้องการใช้บริการนี้เมื่อไหร่?
ตอนนี้
ระบุวันที่

วิธีการทำงาน

Saijai

ติดต่อเรา

ติดต่อเราโดยตรงผ่าน LINE OA เพื่อจองบริการที่คุณต้องการ

Saijai

แจ้งรายละเอียดให้เราทราบ

เลือกบริการ วันที่ เวลา และสถานที่ที่คุณต้องการให้ตรงกับความต้องการของคุณ

Saijai

ยืนยันการจองของคุณ

เราจะยืนยันการจองของคุณภายใน 24 ชั่วโมงผ่านทาง LINE OA

วริสา จันทพันธ์
วริสา จันทพันธ์
Saijai ประสบการณ์ 3-4 ปี
ปิยรัตน์ ซังยัง
ปิยรัตน์ ซังยัง
Saijai ประสบการณ์ 1-2 ปี
Saijai อายุ 27 ปี

งานสอนพิเศษที่ผ่านมา

วิชาคณิต ระดับชั้นป.4-ป.6 รร.กรพิทักษ์

วิชา วิทย์ ระดับชั้นม.3 รรกรพิทักษ์

วิชาวิทย์ ระดับชั้นป.6รร.เลิศหล้า ขึ้นม.1 รร.สตรีวิทยา2

วิชา คณิต ระดับชั้นป.3 รร อัสสัมชัญธนบุรี

วิชาชีวะ ระดับชั้นม.1 รร.ยอเเซฟอุปถัมภ์

วิชาวิทย์ป.6รร.เซนต์ปีเตอร์เข้าม.1รร.สวนกุหลาบ

วิชาคณิตป.6รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ

วิชาคณิต ไทย อังกฤษ ป.2 รร.วัดบุญยประดิษฐ์

ทุกวิชา ป.1 ป.3 รร.บ้านกระทุ่มล้ม

วิชาคณิต ไทย ป.6 รร.ยอเเซฟอุปถัมภ์

วิชาคณิต ป.4 รร.ยอเเซฟอุปถัมภ์

วิชาวิทย์ ป.6 รร.ยอเเซฟอุปถัมภ์ สอบเข้ารร.กาญจนา

แสดงเพิ่มเติม
จีราวัฒน์ การัณย์สกุลดล
จีราวัฒน์ การัณย์สกุลดล
Saijai ประสบการณ์ 1-2 ปี
Saijai อายุ 29 ปี

มีความตั้งใจทุกงาน พร้อมทำงาน และใส่ใจในการทำงาน

แสดงเพิ่มเติม
สุภัทรสร ภู่พันธ์ศรี
สุภัทรสร ภู่พันธ์ศรี
Saijai ประสบการณ์ 1-2 ปี
Saijai อายุ 28 ปี

จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาลัยเกษตรศาสตร์

-เกียรตินิยม อันดับ2 เกรดเฉลี่ย 3.29

-ม.ต้น เกรด 3.93 และ ม.ปลาย เกรด 3.95

-เคยติดโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

-ได้รับรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมระดับชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย

-ได้รับรางวัลผลการเรียนดีเด่น

ประสบการณ์สอน 2ปี-ปัจจุบัน

รายละเอียด :

- ติวสอบเข้าม.1 โรงเรียนต่างๆ

-ติวเพิ่มเกรดและเรียนล่วงหน้าของทุกระดับชั้น ตั้งแต่ ป.1-มหาวิทยาลัยต่างๆ

- ติวสอบแข่งขันทุกสนามสอบ

-ติวสอบ 9 วิชาสามัญ

-ติวสอบ pat2

-ติวสอบ o-net

-สอนเนื้อหามหาวิทยาลัย

-เพิ่มเกรดและเกร็งข้อสอบ ทุกชั้นปี ตั้งแต่ประถม-มัธยม

ปัจจุบันสอนออนไลน์

- เด็กมัธยมปลาย รร.สามเสนวิทยา

- นักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลักษณะการสอน :

ติวเข้มเพื่อเพิ่มเกรด สรุปเนื้อหาที่สำคัญ พร้อมทั้งปรับพื้นฐานของผู้เรียน สามารถเน้นในจุดที่ไม่ค่อยเข้าใจได้ รวมถึงมีการให้เทคนิคในการเรียน และการทำข้อสอบ ทั้งยังให้การช่วยเหลือ

เรื่องการบ้านของน้องๆ ที่เรียน พร้อมทั้งปูพื้นฐาน มีเทคนิคช่วยจำมากมาย มีโจทย์ให้ทำเพิ่มเติม ให้การบ้านลองฝึกเรื่อยๆ

แสดงเพิ่มเติม
ชมพูนุท วงศ์สมุทร
ชมพูนุท วงศ์สมุทร
Saijai ประสบการณ์ 0-1 ปี
Saijai อายุ 39 ปี

เป็นคนสนุกสนานร่าเริง ใจดีไม่ดุ สามารถถ่ายทอดความรู้จากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ มีเทคนิคต่างๆ ช่วยให้จำง่ายขึ้น ไม่ต้องปวดหัวกับการจำอีกต่อไป เป็นกันเองเหมือนเพื่อนๆ มาสอนเองเลยทีเดียว

แสดงเพิ่มเติม
Natthakan Thongsuk
Natthakan Thongsuk
Saijai ประสบการณ์ 5 ปี
Saijai อายุ 30 ปี

ถนัด อังกฤษ วิทย์ / สอน inter ได้ค่ะ

แสดงเพิ่มเติม
ณภัสสรณ์ เมธากุลวัฒน์
ณภัสสรณ์ เมธากุลวัฒน์
Saijai ประสบการณ์ 0-1 ปี
Saijai อายุ 28 ปี

เป็นคนร่าเริงและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการพูดที่น่าสนใจ สามารถพูดเรื่องที่ฟังยากให้ฟังดูง่ายขึ้นได้ มีประสบการณ์ในการสอนทั้งม.ต้นและม.ปลาย

แสดงเพิ่มเติม
ศิริกานต์ จาวะลา
ศิริกานต์ จาวะลา
Saijai ประสบการณ์ 3-4 ปี
Saijai อายุ 28 ปี
ศุภรดา สภาพันธ์
ศุภรดา สภาพันธ์
Saijai ประสบการณ์ 5 ปี
Saijai อายุ 30 ปี
กฤตภาส นาคผจญ
กฤตภาส นาคผจญ
Saijai ประสบการณ์ 5 ปี
Saijai อายุ 28 ปี
Waqar  Ahmad
Waqar Ahmad
Saijai ประสบการณ์ 1-2 ปี
ผ่านการตรวจสอบประวัติบุคคล

Hello, I am Vicky. Being student of master's at chula university, I pass from a lot of stages and at each stage I gain lot of knowledge. Being good in communication, I prefer to transfer this knowledge to students that have desire to know. As a student of science, I have good knowledge of all science subjects but I have speciality in biology. I will like to have students that have the thirst of knowledge. Thanks

แสดงเพิ่มเติม
พิชชาภัทร สวัสดิกร
พิชชาภัทร สวัสดิกร
Saijai ประสบการณ์ 0-1 ปี
Saijai อายุ 26 ปี

เป็นคนใจเย็น เข้าใจนักเรียนที่เรียนไม่เก่งเพราฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าถ้าไม่มีพื้นฐานจะอึดอัดต่อการเรียน สอนสนุกเฮฮา มีการให้ดูคลิแเพื่อเพิ่มความเข้าใจ สามารถอธิบายเป็นภาพให้น้องๆได้เข้าใจชีววิทยาหรือวิทยาศาสตร์มากยิ่นขึ้นจากประสบการณ์ทำแลปเป็นจำนวนมาก สามารถดูแลดกรดเฉลี่ยของน้องและการบ้านของน้องได้

แสดงเพิ่มเติม
  สุพร รอดจากภัย
สุพร รอดจากภัย
Saijai ประสบการณ์ 1-2 ปี

ร่าเริง เเจ่มใส เฟรนลี่ เป็นกันเอง รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

แสดงเพิ่มเติม
Suthida  Panwong
Suthida Panwong
Saijai ประสบการณ์ 0-1 ปี

รับสอนวิชาวิทยาศาสตร์และชีววิทยาในระดับชั้นประถม-มัธยมปลาย โดยจบระดับปริญญาโทด้านจุลชีววิทยาและมีประสบการณ์การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้นเป็นเวลา 1 ปี สามารถพูดคุยและสอบถามก่อนได้ค่ะ

แสดงเพิ่มเติม
จิราภรณ์ มาศพันธ์
จิราภรณ์ มาศพันธ์
Saijai ประสบการณ์ 1-2 ปี

-นักเรียนทุนเรียนดี

-GAT Thai เต็ม 150

-ปูพื้นฐาน สอนการบ้าน เพิ่มความเข้าใจในบทเรียน เพิ่มเกรด เน้นจุดที่ไม่เข้าใจ

-อนุบาล ประถมศึกษา

-มัธยมตอนปลาย (GAT Thai)

-วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ วิทยาศาสตร์

แสดงเพิ่มเติม
ณัฐนรี เขจรเนตร
ณัฐนรี เขจรเนตร
Saijai ประสบการณ์ 0-1 ปี
Saijai อายุ 22 ปี

มีทักษะการสอนที่ดี มีประสบการณ์ด้านการสอนมาเกือบ1ปี เป็นคนร่าเริง เข้าถึงง่าย สอนสนุก ไม่เครียด ความรู้แน่น เรียนไม่เข้าใจสามารถสอบถามได้ตลอด

แสดงเพิ่มเติม
เมทินี อบภิรมย์ภู่
เมทินี อบภิรมย์ภู่
Saijai ประสบการณ์ 3-4 ปี
Saijai อายุ 30 ปี
ชวิญญา ตระกูลสุนทร
ชวิญญา ตระกูลสุนทร
Saijai ประสบการณ์ 5 ปี
Saijai อายุ 29 ปี

เป็นติวเตอร์อิสระมากกว่า 5 ปี อยากให้ทุกคนสนุกกับการเรียนรู้นะคะ 😊 ประถม,มัธยมต้น 175/ชม. (online) 200/ชม.(ตัวต่อตัว) มัธยมปลาย 200/ชม. (online) 250/ชม. (ตัวต่อตัว) ติวสอบเพิ่มราคาจากตัวต่อตัว ชม.ละ 50 บาท

แสดงเพิ่มเติม
ธีรเมธ ค้ำชู
ธีรเมธ ค้ำชู
Saijai ประสบการณ์ 1-2 ปี
Saijai อายุ 25 ปี

แพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนแผนไทย แพทย์แผนจีน สัตวแพทย์ อินเตอร์ ครุศาสตร์ เอกวิทย์ทั่วไป ครุศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ บัญชี. คณะวิทย์ สาขา ชีวะ เคมี คือคณะและสาขาที่พี่เคยสอบติด แต่เลือกมาเรียนครุศาสตร์ เพราะชอบในการถ่ายทอดความรู้ ชอบสอนการสอนมีตั้งแต่ปูพื้น จนถึงตะลุยข้อสอบ จะตัวต่อตัว หรือ จับกลุ่มมาเรียน ก็ได้ หรือจะสอนออนไลน์ ก็ได้ในช่วงโควิด

แสดงเพิ่มเติม
วณิชญา ไชยหาบุตร
วณิชญา ไชยหาบุตร
Saijai อายุ 25 ปี

เคยฝึกสอนที่โรงเรียนสาธิตเกษตร และเรียนคณะศึกษาศาสตร์ สาขาธุรกิจและคอมพิวเตอร์

แสดงเพิ่มเติม

รีวิวล่าสุด

Saijai
ยังไม่มีข้อมูลการรีวิว